kontakt@pzwgronowoelb.pl

E-mail

Władze

Informacja o organizacji zawodów wędkarskich 2021

 
 
 Zwróciliśmy się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o opinię oraz ewentualne wskazówki przy organizowaniu zawodów wędkarskich w najbliższym czasie. 
 
W odpowiedzi otrzymaliśmy informację (2021.03.24):
 "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, odpowiadając na pismo z dnia 14.03.2021 r. informuje, że kwestie dotyczące zakazów, nakazów i ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, regulowane są przez aktualizowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii, z którego wynikają zachowania bezpieczne w danej sytuacji epidemiologicznej. Do podstawowych nakazów należy między innymi utrzymywanie bezpiecznego dystansu społecznego oraz unikanie nieuzasadnionych kontaktów pomiędzy ludźmi, zwłaszcza w sytuacjach możliwości powstania narażenia osób o szczególnej wrażliwości na zakażenie i przewidywanym ciężkim przebiegu choroby, zakazy organizacji przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym itp.
        Przytoczone przepisy, w wersji obecnie obowiązującej, literalnie nie przewidują zwolnienia z zakazu organizowania innych zgromadzeń poza wyjątkami określonymi w rozporządzeniu, nie precyzując miejsca ich odbywania się (wolne powietrze lub pomieszczenie zamknięte). Państwowy inspektor sanitarny nie ma także delegacji prawnej do interpretacji przepisów prawa (w tej sprawie należy zwrócić się do właściwych organów tworzących prawo).
 Biorąc pod uwagę powyższe, PPIS w Elblągu, pomimo określenia w Państwa piśmie zasad przebiegu planowanych zawodów wędkarskich brzmiących, które należy ocenić jako istotne i logicznie brzmiące, stoi na stanowisku, że obecnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają organizacji takiego przedsięwzięcia. Przemawia za tym także fakt pojawienia się i aktualnej dominacji wariantu brytyjskiego SARS-CoV-2, o większym potencjale epidemicznym, w tym większej skuteczności transmisji i cięższym przebiegu zakażenia."
 

 W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni wstrzymać się z organizacją zawodów i obserwować sytuację pandemiczną w najbliższym czasie. Jak tylko sytuacja ulegnie zmianie, poinformujemy was na stronie. 

 

Informacje sporządził: Krzysztof Dzięgielewski