Kołowe zawody wrześniowe, II tura mistrzostw koła, wcześniej planowane na termin 17 września, odbędą się w terminie 10 września. Podstawą zmiany terminu było przesunięcie pierwszych zawodów spinningowych GPX Okręgu na termin właśnie 17 września. Pozostałe terminy są obowiązujące.

ZARZĄD KOŁA
W dniu dzisiejszym na rzece Nogat odbyły się pierwsze Teamowe zawody spinningowe w naszym kole.

Pierwsze trzy miejsca zdobyli:

I. Mateusz Bukojemski i Andrzej Pajewski
II. Radosław Dąbrowski i Robert Falkenberg
III. Tomasz Sieński i Łukasz Sobczak

V-CE PREZES DS. SPORTU
- zawody spinningowe - GPX Okręgu przeniesione z dnia 07.05.2017 na dzień 17.09.2017 miejsce pozostaje bez zmiany, czyli rz. Wisła - Janowo.

- z powodu powyższych przenosin, musieliśmy zmienić termin rozegrania II tury mistrzostw naszego koła w spinningu. Zawody z dnia 17.09.2017 przenieśliśmy na 10.09.2017 miejsce to samo, czyli Nogat - Kępki.

- zawody spinningowe - Mistrzostwa Okręgu Teamów zostały przeniesione na termin 15-16.07.2017, miejsce bez zmian, czyli Martwa Wisła.

V-CE PREZES DS. SPORTU

W dniu 02 lipca 2017 na Nogacie w okolicach mostu w Kępkach odbędą się teamowe zawody spinningowe – zawody ze środków pływających, zawody przeniesione na wniosek wędkarzy z miejscowości Letniki. Zawody wyłącznie dla dwu osobowych teamów, razem łapiemy na wspólny wynik drużyny. Spotykamy się przy moście w Kępkach, jadąc od strony Elbląga należy przejechać most, tuż za mostem skręcić w prawo i spotykamy się po około 100m przy wiacie obok miejsca do slipowania, patrz foto. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zgłoszenie gotowości do godziny 6:45.

Start zawodów przewidziano na godzinę 7:00

Zakończenie zawodów o godzinie 12:00

Wszystkich członków naszego koła prosimy o pisemne, lub telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w najbliższych zawodach spinningowych GPX Okręgu.
Zawody odbędą się na rzece Wiśle w miejscowości Bystrze, w dniu 25 czerwca. Zgłaszać można się pojedynczo, jak również w dwuosobowych drużynach. Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie do środy 21 czerwca do godziny 12.00.

V-CE PREZES DS. SPORTU
Podajemy wyniki po 3 zawodach, rozegranych w dyscyplinie spławikowej, GPX naszego koła:V-CE PREZES DS. SPORTU
Podajemy wyniki zawodów spławikowych z dnia 04.06.2017 (Bulwar Zygmunta Augusta - Elbląg):

1    PIOTR JARZYŃSKI
2    KAMIL SZURYŃSKI
3    JAN KOWALCZYK
4    TOMASZ JAKÓBICKI
5    MACIEJ SAWICKI
6    STANISŁAW BRANDT
7    GRZEGORZ GRYGA
8    ROMAN OKOŃ
9    JERZY NOWIK
10    GRZEGORZ KRUPIŃSKI
11    KAROL PYŻYNSKI
12    RYSZARD BARAŃSKI
13    RADOSŁAW LĘDZIŃSKI
14    STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI
15    JÓZEFA BALAWANDER

Juniorzy:
1    WALDEMAR MIKUŁA
2    MIKOŁAJ JARZYŃSKI
3    KONRAD MUNDZIA
4    SZYMON MUNDZIA

V-CE PREZES DS. SPORTU
09.04.17 - Szkarpawa /zmiana z Kobylej Kępy/

TOMASZ SIEŃSKI - 1 - 1 PKT

POZOSTALI ZAWODNICY PO 15 PKT

..............................................................................

14.05.17 - Bielnik I /zmiana z zb. Pierzchalskiego/
                  I TURA MISTRZOSTW KOŁA.

ROBERT FALKENBERG - 1 - 1 PKT
ŁUKASZ SOBCZAK - 2 - 2 PKT
BARTOSZ NOWAK - 3 - 3 PKT
RYSZARD BARAŃSKI - 4 - 4 PKT

POZOSTALI ZAWODNICY PO 16 PKT

...............................................................................

KLASYFIKACJA PO DWÓCH ZAWODACH:

ROBERT FALKENBERG - 1 - 16 PKT
ŁUKASZ SOBCZAK - 2 - 17 PKT (220MP)
TOMASZ SIEŃSKI - 3 - 17 PKT (160MP)
BARTOSZ NOWAK - 4 - 18 PKT
RYSZARD BARAŃSKI - 5 - 19 PKT

V-CE PREZES DS. SPORTU
23.04.17 - Bulwar - /Mistrzostwa Koła/

GRZEGORZ GRYGA        1 - /Mistrz Koła/
GRZEGORZ KRUPIŃSKI    2
MARCIN GRYGA        3
ROMAN OKOŃ        4
TOMASZ JAKÓBICKI        5
KAMIL SZURYŃSKI        6
MACIEJ SAWICKI        7
TADEUSZ TROJANOWSKI    8
KAROL PYŻYNSKI        9
JAN KOWALCZYK        10
JÓZEFA BALAWANDER    11
RADOSŁAW LĘDZIŃSKI    12
JERZY NOWIK        13
PIOTR JARZYŃSKI        14
RYSZARD BARAŃSKI        15
STANISŁAW BRANDT        16
STANISŁAW BEDNAREK    17

Juniorzy:
WALDEMAR MIKUŁA        1
MIKOŁAJ JARZYŃSKI        2
SZYMON MUNDZIA        3

--------------------------------------------------------------

07.05.17 - Tyna Jezioro

GRZEGORZ KRUPIŃSKI    1
KAROL PYŻYNSKI        2
GRZEGORZ GRYGA        3
STANISŁAW BRANDT        4
RYSZARD BARAŃSKI        5
RADOSŁAW LĘDZIŃSKI    6
TOMASZ JAKÓBICKI        7
PIOTR JARZYŃSKI        8
JAN KOWALCZYK        9
JERZY NOWIK        10
KAMIL SZURYŃSKI        11
ROMAN OKOŃ        12
JÓZEFA BALAWANDER    13
MACIEJ SAWICKI        13
STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI    15
TADEUSZ TROJANOWSKI    16
JAN MICHALAK        17

Juniorzy:
WALDEMAR MIKUŁA        1
MIKOŁAJ JARZYŃSKI        2
SZYMON MUNDZIA        3

Zdobyte miejsce to jednocześnie zdobyte punkty.
Informacja o wynikach z 4 czerwca już wkrótce, wraz z nią przedstawię klasyfikację po 3 zawodach

v-ce Prezes ds. Sportu

Witajcie po dłuższym czasie, od tej chwili będziemy już na bieżąco :). Zmuszeni byliśmy, ze względu na wzrastającą ilość osób na zawodach, zmienić przeliczenia systemu punktowania. W chwili obecnej bazujemy na rozwiązaniach stosowanych w okręgu elbląskim i obowiązujących w całym kraju. W skrócie: przykładowo w zawodach spinningowych bierze udział 20 członków, 8 łowi ryby. Pierwsze 8 osób otrzymuje od 1 do 8 punktów, kolejne osoby z miejsc od 9 do 20 otrzymują po 20 punktów. Każda osoba nieobecna na danych zawodach dostaje o 1 punkt więcej. Kto więc zdobędzie najmniej punktów ten wygrywa!

v-ce Prezes ds. Sportu

Ze względów organizacyjnych i błędnego terminu rezerwacji w dokumentach PZW Elbląg, zmuszeni jesteśmy przenieść miejsce zawodów. Zawody odbędą się na Kanale Jagiellońskim w miejscowości Bielnik I, od strony miasta. Program:
6:30 Zbiórka i zapisy
7:00 START
13:00 KONIEC
13:30 Wyniki i wręczenie nagród.
Każdy uczestnik obowiązkowo 10zł i siatkę na ryby.
Łapiemy ryby: okoń -18 do 40cm, szczupak 50 do 90cm.
Pierwsze zawody spinnigowe 9 kwietnia 2017 wygrał kol. Tomasz Sieński.


I Zawody Spinningowe już 9 kwietnia 2017. Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy, czekają jak zawsze wartościowe nagrody. Wpisowe 10zł.
Zarząd

W dniu 15 stycznia 2017 w budynku OSP w Gronowie Elbląskim, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym kole.

W zebraniu udział wzięło 30- stu członków.

Przewodniczącym zebrania większością głosów został wybrany Bartosz Nowak, zastępcą prowadzącego Grzegorz Gryga, sekretarzem Andrzej Pajewski.

Komisja Mandatowa, w składzie: Grzegorz Gryga i Robert Falkenberg, chwilę po godzinie 18-tej poddając analizie listę obecności ogłosiła, iż zebranie rozpocznie się w drugim terminie czyli o godzinie 18.15 tego samego dnia.

Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2016 oraz projektu planu działania na 2017 rok Komisja Mandatowa przedstawiła protokół o ważności obrad.

Na wniosek większości członków koła, poparty głosowaniem, ustalono iż wybory władz koła odbędą się w głosowaniach jawnych. Nad całością głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Łukasz Sobczak i Tomasz Sieński.

Po ustaleniu składu liczbowego władz i organów koła, w trakcie trwania obrad, komisja wyborcza, w składzie: Piotr Jarzyński i Radosław Dąbrowski, przyjmowała z sali zgłoszenia kandydatur na stanowisko Prezesa Koła, oraz członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wybory rozpoczęliśmy oczywiście od wyboru Prezesa Koła, Komisja wyborcza przedstawiła członkom zebrania dwie kandydatury które w wyniki głosowania uzyskały następujące ilości głosów:

Grzegorz Gryga – 23 głosy

Piotr Dąbrowski – 5 głosów

Prezesem Koła w kadencji 2017-2021 został wybrany kolega Grzegorz Gryga.

Po wyborach Prezesa, poddano pod głosowanie kandydatury na członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W wyniku głosowań wybrano:

Zarząd Koła w składzie:

Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg
Bartosz Nowak
Piotr Jarzyński
Ryszard Barański
Jan Kowalczyk

Komisję Rewizyjną w składzie:

Arkadiusz Zgliński
Grzegorz Krupiński
Mateusz Bukojemski

Sąd Koleżeński w składzie:

Artur Śmigowski
Stanisław Bednarek
Adam Joć

W dalszej części wyborów, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano delegatów na zjazd okręgowy:
Jan Kowalczyk
Grzegorz Gryga
Stanisław Gruszczyński
Piotr Dąbrowski
oraz wybrano zastępców delegatów na zjazd okręgowy:
Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg

Ponadto członkowie koła podjęli decyzję o wyborze:

Opiekuna młodzieży - Rafał Mundzia i Rzecznika Dyscyplinarnego - Kamil Szuryński

Po wystąpieniu nowo wybranego Prezesa Koła sprawozdanie przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków, w składzie: Ryszard Barański i Andrzej Pajewski.

W głosowaniu jawnym na zakończenie obrad przyjęto plan działania na rok 2017, preliminarz budżetowy oraz uchwały i wnioski przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

Na tym obrady zakończono.

Po ukonstytuowaniu się, zarząd koła dokonał wyboru:

v-ce prezesa ds. sportu – Robert Falkenberg

sekretarza – Bartosz Nowak

skarbnika – Andrzej Pajewski

gospodarza – Piotr Jarzyński

Zarząd Koła PZW Gronowo Elbląskie uprzejmie informuje swoich członków,
że zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2016 odbędzie się w dniu 15.01.2017r. o godz. 18.00 I termin i
18.15 II termin w salce w budynku Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim.
Zapraszamy
Decyzja o dniu zebrania została podjęta przez członków zarządu koła w dniu 22.XII.2016, przy akceptacji terminu przez prezesa.
Wszystkie osoby które zapisały się na wspólny wyjazd na Drużno, w najbliższą niedzielę tj. 27-11-2016, informujemy:

6:40: ZBIÓRKA - BAZA WĘGLE
6:45: ODPRAWA, POBRANIE SPRZĘTU, OPŁATY
7:00: START
15:00: POWRÓT DO BAZY, ZDANIE SPRZĘTU
15:15: WYNIKI

opłata za łódkę to jedynie 15 zł od osoby.

Do zaobaczenia nad wodą,

ZARZĄD
Jezioro drużno w listopadzie, a szczególnie pod jego koniec to woda potrafiąca wyjątkowo obdarzyć
wspaniałymi rybami, wielu wędkarzy z całej Polski stara się tu zarezerować jedną z 13-tu dostępnych łodzi.
Zarząd naszego koła na dzień 27.11.2016  dokonał rezerwacji wszystkich dostępnych 13 łodzi.
Chętne osoby do udziału w tym wyjątkowym spinningowaniu prosimy o zgłoszenie się mailowo kontakt@pzwgronowoelb.pl
 lub sms pod numerem 538 445 258 ( Andrzej Pajewski). Zgłoszenie musi zawierać Imię, Nazwisko, numer telefonu
 oraz informację o posiadaniu silnika. Należy pamiętać, rezerwujemy jedynie same łodzie. Na podstawie w/w
 informacji spróbujemy połączyć osoby z silnikami z pozostałymi osobami. Każda osoba biorąca udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu powinna zapoznać się z regulaminem łowiska.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2016.
Ze względu na ograniczoną ilość łodzi, ilość miejsc jest również ograniczona, swobodnie może pływać 26 do 30 osób.
 Decyduje więc kolejność zgłoszeń. Koszt wynajęcia jednej łodzi to 60 zł.
Zarząd Koła podjął decyzję o pokryciu połowy kosztów, kolejne 30zł pokrywają uczestnicy!
Każdy z uczestników powinien zapoznać się z regulaminem jeziora Drużno!
Regulamin dostępny po rozwinięciu newsa.


Życzymy udanych połowów
Zarząd
W dniu 16 października 2016 na rzece Balewka odbyły się zawody zamykające sezon 2016 w naszym kole. Choć słonecznie to jednak z samego rana było bardzo chłodno. Zawody trwały od godziny 7:00 do 11:00. O godzinie 11:00 zostały wręczone nagrody najlepszym w dniu dzisiejszym, oraz puchary i upominki dla najlepszych w całym sezonie. Po ceremonii rozdania nagród przy wspólnym stole spędziliśmy na wesoło kilka chwil rzycząc wszystkim lepszych wyników w przyszłym sezonie.

W dniu 16.10.2016 na rzece Balewka, tak jak w zeszlym roku, koło nasze organizuje Zakończenie Sezonu.
Spotykamy się wszyscy o godzinie 6:30. Do godziny 11:00 przewidziane są zawody o największą rybę z gatunku( szczupak, okoń, płoć, leszcz, lin). Dozwolone są wszystkie metody połowu akceptowalne przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, czyli:
spławik, spinning i metoda gruntowa. Po godzinie 11:00 przewidziano oficjalne zakończenie sezonu 2016 w naszym kole.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ RYWALIZACJI
Na prośbę zawodników i zarządu publikujemy pierwsze dziesiątki zawodników w obu dyscyplinach.

GPX koła w spinningu - 2016 r.

 

GPX koła w spławiku - 2016 r.

L/P

ZAWODNIK

PUNKTY

 

L/P

ZAWODNIK

PUNKTY

1

Ryszard Barański

71pkt

 

1

Grzegorz Krupiński

78pkt

2

Robert Falkenberg

57pkt

 

2

Grzegorz Gryga

75pkt

3

Sławomir Trębacz

55pkt

 

3

Stanisław Brandt

61pkt (11030)

4

Arkadiusz Zgliński

38pkt

 

4

Ryszard Barański

61pkt (10080)

5

Stanisław Brandt

20pkt (1250)

 

5

Jerzy Nowik

59pkt (17230)

6

Andrzej Pajewski

20pkt (360)

 

6

Radosław Lędziński

59pkt (11400)

7

Mateusz Bukojemski

20pkt (260)

 

7

Jan Kowalczyk

58pkt

8

Radosław Dąbrowski

19pkt

 

8

Maciej Sawicki

53pkt

9

Czesław Kmita

17pkt

 

9

Sebastian Kutowski

44pkt

10

Rafał Mundzia

16pkt

 

10

Józefa Balawander

37pkt

GRATULUJEMY

Podajemy wyniki jedynie najlepszej trójki w całym cyklu GPX w spinningu, spławiku i spławiku juniorów za rok 2016GRATULUJEMY
ZARZĄD

Archiwum

Użytkownicy Online: 1