Pierwsze zawody spinnigowe 9 kwietnia 2017 wygrał kol. Tomasz Sieński.


I Zawody Spinningowe już 9 kwietnia 2017. Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy, czekają jak zawsze wartościowe nagrody. Wpisowe 10zł.
Zarząd

W dniu 15 stycznia 2017 w budynku OSP w Gronowie Elbląskim, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym kole.

W zebraniu udział wzięło 30- stu członków.

Przewodniczącym zebrania większością głosów został wybrany Bartosz Nowak, zastępcą prowadzącego Grzegorz Gryga, sekretarzem Andrzej Pajewski.

Komisja Mandatowa, w składzie: Grzegorz Gryga i Robert Falkenberg, chwilę po godzinie 18-tej poddając analizie listę obecności ogłosiła, iż zebranie rozpocznie się w drugim terminie czyli o godzinie 18.15 tego samego dnia.

Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2016 oraz projektu planu działania na 2017 rok Komisja Mandatowa przedstawiła protokół o ważności obrad.

Na wniosek większości członków koła, poparty głosowaniem, ustalono iż wybory władz koła odbędą się w głosowaniach jawnych. Nad całością głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Łukasz Sobczak i Tomasz Sieński.

Po ustaleniu składu liczbowego władz i organów koła, w trakcie trwania obrad, komisja wyborcza, w składzie: Piotr Jarzyński i Radosław Dąbrowski, przyjmowała z sali zgłoszenia kandydatur na stanowisko Prezesa Koła, oraz członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wybory rozpoczęliśmy oczywiście od wyboru Prezesa Koła, Komisja wyborcza przedstawiła członkom zebrania dwie kandydatury które w wyniki głosowania uzyskały następujące ilości głosów:

Grzegorz Gryga – 23 głosy

Piotr Dąbrowski – 5 głosów

Prezesem Koła w kadencji 2017-2021 został wybrany kolega Grzegorz Gryga.

Po wyborach Prezesa, poddano pod głosowanie kandydatury na członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W wyniku głosowań wybrano:

Zarząd Koła w składzie:

Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg
Bartosz Nowak
Piotr Jarzyński
Ryszard Barański
Jan Kowalczyk

Komisję Rewizyjną w składzie:

Arkadiusz Zgliński
Grzegorz Krupiński
Mateusz Bukojemski

Sąd Koleżeński w składzie:

Artur Śmigowski
Stanisław Bednarek
Adam Joć

W dalszej części wyborów, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano delegatów na zjazd okręgowy:
Jan Kowalczyk
Grzegorz Gryga
Stanisław Gruszczyński
Piotr Dąbrowski
oraz wybrano zastępców delegatów na zjazd okręgowy:
Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg

Ponadto członkowie koła podjęli decyzję o wyborze:

Opiekuna młodzieży - Rafał Mundzia i Rzecznika Dyscyplinarnego - Kamil Szuryński

Po wystąpieniu nowo wybranego Prezesa Koła sprawozdanie przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków, w składzie: Ryszard Barański i Andrzej Pajewski.

W głosowaniu jawnym na zakończenie obrad przyjęto plan działania na rok 2017, preliminarz budżetowy oraz uchwały i wnioski przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

Na tym obrady zakończono.

Po ukonstytuowaniu się, zarząd koła dokonał wyboru:

v-ce prezesa ds. sportu – Robert Falkenberg

sekretarza – Bartosz Nowak

skarbnika – Andrzej Pajewski

gospodarza – Piotr Jarzyński

Zarząd Koła PZW Gronowo Elbląskie uprzejmie informuje swoich członków,
że zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2016 odbędzie się w dniu 15.01.2017r. o godz. 18.00 I termin i
18.15 II termin w salce w budynku Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim.
Zapraszamy
Decyzja o dniu zebrania została podjęta przez członków zarządu koła w dniu 22.XII.2016, przy akceptacji terminu przez prezesa.
Wszystkie osoby które zapisały się na wspólny wyjazd na Drużno, w najbliższą niedzielę tj. 27-11-2016, informujemy:

6:40: ZBIÓRKA - BAZA WĘGLE
6:45: ODPRAWA, POBRANIE SPRZĘTU, OPŁATY
7:00: START
15:00: POWRÓT DO BAZY, ZDANIE SPRZĘTU
15:15: WYNIKI

opłata za łódkę to jedynie 15 zł od osoby.

Do zaobaczenia nad wodą,

ZARZĄD
Jezioro drużno w listopadzie, a szczególnie pod jego koniec to woda potrafiąca wyjątkowo obdarzyć
wspaniałymi rybami, wielu wędkarzy z całej Polski stara się tu zarezerować jedną z 13-tu dostępnych łodzi.
Zarząd naszego koła na dzień 27.11.2016  dokonał rezerwacji wszystkich dostępnych 13 łodzi.
Chętne osoby do udziału w tym wyjątkowym spinningowaniu prosimy o zgłoszenie się mailowo kontakt@pzwgronowoelb.pl
 lub sms pod numerem 538 445 258 ( Andrzej Pajewski). Zgłoszenie musi zawierać Imię, Nazwisko, numer telefonu
 oraz informację o posiadaniu silnika. Należy pamiętać, rezerwujemy jedynie same łodzie. Na podstawie w/w
 informacji spróbujemy połączyć osoby z silnikami z pozostałymi osobami. Każda osoba biorąca udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu powinna zapoznać się z regulaminem łowiska.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2016.
Ze względu na ograniczoną ilość łodzi, ilość miejsc jest również ograniczona, swobodnie może pływać 26 do 30 osób.
 Decyduje więc kolejność zgłoszeń. Koszt wynajęcia jednej łodzi to 60 zł.
Zarząd Koła podjął decyzję o pokryciu połowy kosztów, kolejne 30zł pokrywają uczestnicy!
Każdy z uczestników powinien zapoznać się z regulaminem jeziora Drużno!
Regulamin dostępny po rozwinięciu newsa.


Życzymy udanych połowów
Zarząd
W dniu 16 października 2016 na rzece Balewka odbyły się zawody zamykające sezon 2016 w naszym kole. Choć słonecznie to jednak z samego rana było bardzo chłodno. Zawody trwały od godziny 7:00 do 11:00. O godzinie 11:00 zostały wręczone nagrody najlepszym w dniu dzisiejszym, oraz puchary i upominki dla najlepszych w całym sezonie. Po ceremonii rozdania nagród przy wspólnym stole spędziliśmy na wesoło kilka chwil rzycząc wszystkim lepszych wyników w przyszłym sezonie.

W dniu 16.10.2016 na rzece Balewka, tak jak w zeszlym roku, koło nasze organizuje Zakończenie Sezonu.
Spotykamy się wszyscy o godzinie 6:30. Do godziny 11:00 przewidziane są zawody o największą rybę z gatunku( szczupak, okoń, płoć, leszcz, lin). Dozwolone są wszystkie metody połowu akceptowalne przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, czyli:
spławik, spinning i metoda gruntowa. Po godzinie 11:00 przewidziano oficjalne zakończenie sezonu 2016 w naszym kole.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ RYWALIZACJI
Na prośbę zawodników i zarządu publikujemy pierwsze dziesiątki zawodników w obu dyscyplinach.

GPX koła w spinningu - 2016 r.

 

GPX koła w spławiku - 2016 r.

L/P

ZAWODNIK

PUNKTY

 

L/P

ZAWODNIK

PUNKTY

1

Ryszard Barański

71pkt

 

1

Grzegorz Krupiński

78pkt

2

Robert Falkenberg

57pkt

 

2

Grzegorz Gryga

75pkt

3

Sławomir Trębacz

55pkt

 

3

Stanisław Brandt

61pkt (11030)

4

Arkadiusz Zgliński

38pkt

 

4

Ryszard Barański

61pkt (10080)

5

Stanisław Brandt

20pkt (1250)

 

5

Jerzy Nowik

59pkt (17230)

6

Andrzej Pajewski

20pkt (360)

 

6

Radosław Lędziński

59pkt (11400)

7

Mateusz Bukojemski

20pkt (260)

 

7

Jan Kowalczyk

58pkt

8

Radosław Dąbrowski

19pkt

 

8

Maciej Sawicki

53pkt

9

Czesław Kmita

17pkt

 

9

Sebastian Kutowski

44pkt

10

Rafał Mundzia

16pkt

 

10

Józefa Balawander

37pkt

GRATULUJEMY

Podajemy wyniki jedynie najlepszej trójki w całym cyklu GPX w spinningu, spławiku i spławiku juniorów za rok 2016GRATULUJEMY
ZARZĄD

Archiwum

Użytkownicy Online: 1