kontakt@pzwgronowoelb.pl

E-mail

Władze

RAPR - zasady wędkowania

RAPR - http://pzw.elblag.pl/zasady-w%C4%99dkowania-na-wodach-okr%C4%99gu-elbl%C4%85g.html  1. OCHRONA RYB

    1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
    2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- boleń do 40 – do 70 cm,
- brzana do 40 cm,
- certa do 30 cm,
- głowacica do 70 cm,
- jaź do 25 cm,
- jelec do 15 cm,
- karp do 30 cm, od 55 cm (staw Piekiełko w Braniewie i j. Podgórz)
- kleń do 25 cm,
- lin do 25 cm,

- lipień do 30 cm,
- łosoś do 35 cm,
- miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;
b) w pozostałych wodach do 25 cm;
- okoń do 18 - 40 cm
- Płoć do 15 cm (nie obowiązuje na jeziorze Kuksy i na jeziorze Sztumskim oraz na zawodach wędkarskich organizowanych na żywej rybie)
- pstrąg potokowy do 30 cm, /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia/,
- rozpiór do 25 cm,
- sandacz do 50 cm,
- sapa do 25 cm,
 - sieja do 35 cm,
- sielawa do 18 cm,
- sum do 70 cm,
- Szczupak – do 50 cm i od 90 cm (na j. Drużno wymiary ochronne szczupaka – do 60 cm i od 80 cm)
- świnka do 25 cm,
- troć do 35 cm,
- troć jeziorowa do 50 cm,
- węgorz do 60 cm,
- wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
Okres ochronny okonia w terminie od 1.03. do 30.04.
- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
 - brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,
- certa:
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada;
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca;
- głowacica od 1 marca do 31 maja,
- lipień od 1 marca do 31 maja,
- łosoś:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia; - miętus od 1 grudnia do końca lutego,
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia;
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia;
- sieja od 1 października do 31 grudnia,
- sielawa 1 października do 31 grudnia,
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
- sum od 1 stycznia do 31 maja;
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- świnka od 1 stycznia do 15 maja,
- troć:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia;
w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego;
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

ZASADY WĘDKOWANIA NA WODACH PZW ELBLĄG 2017

http://pzwgronowoelb.pl/web_images/zasady17.jpg

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

http://pzw.elblag.pl/images/pdf/2016/dokumenty/rapr_2016_tekst_jednolity_.pdf