W dniu dzisiejszym nasze koło organizowało imprezę plenerową dla dzieci. Do udziału w zabawie zostały zaproszone dzieci członków naszego koła jak również dzieci ze szkół w Gronowie Elbląskim oraz Jegłowniku. Wszystkich zaskoczył piękny poranek. Dzieci po wpisaniu się na listy startowe wzięły udział w zorganizowanych zawodach wędkarskich. Zawodnicy pod okiem opiekunów łowili wiele gatunków rybek różnej wielkości, co sprawiało im wielką radość. Zawodnicy łowili dwie godziny, po gwizdu kończącym zawody sędziowie przystąpili do ważenia ryb i wypełniania kart startowych. Po powrocie na miejsce zbiórki na zawodników, opiekunów oraz gości czekał ciepły posiłek z grilla. Kiełbaski, kaszanka i kiszka ziemniaczana na świeżym powietrzu dziś smakowały wyjątkowo dobrze. Po posiłku kolega Grzegorz Krupiński zaprezentował i omówił łowienie na tzw. tyczkę czyli zestawem skróconym. Dzieci z uwagą wchłaniały wiedzę i w pełnym skupieniu słuchały Grzegorza. Zaraz po pokazie zaproszona W-ce Prezes Okręgu Elbląg ds. Młodzieży Pani Teresa Konopka, wręczyła czterem chłopcom legitymacje członkowskie PZW, mianując ich na nowych członków naszego koła. Przywitani zastali dużą ilością oklasków. Sędziowie płynnie z tego punktu przeszli do wręczenia nagród i ogłoszenia wyników ( następny wpis ). Zawody zakończyły się obietnicą przyszłorocznej organizacji imprezy. Wiele uśmiechów dzieci, ciepłe słowa od rodziców, opiekunów i Pani Dyrektor Szkoły dały nam motywację do zorganizowania w przyszłym roku jeszcze lepszej imprezy plenerowej dla młodych adeptów wędkarstwa.

Zarząd koła chciałby podziękować:
Wam dzieciom za obecność i dobrą zabawę, rodzicom za przywiezienie dzieci i opiekę.
Pani W-ce Prezes Teresie Konopce za wsparcie i dobre słowo.
Sędziom za sprawne prowadzenie zawodów tu imiennie: Sędzia Główny - Ryszard Barański, Sędzia Sekretarz - Bartosz Nowak, Sędzia Wagowy - Piotr Jarzyński, Sędzia Sektorowy - Stanisław Kowalczyk. 
Koledze Grzegorzowi Krupińskiemu za szkolenie i pokaz sprzętu wędkarskiego,
Dziękujemy również naszym sponsorom:
FIRMIE KONGER - FUNDATOR NAGRÓD

Centrum Wędkarstwa SHARK
SARS - wędkarstwo wyczynowe
Grillował Andrzej Pajewski, mam nadzieję że smakowało :) 

 

krótki opis Andrzej P.
23.04.17 - Bulwar - /Mistrzostwa Koła/

GRZEGORZ GRYGA        1 - /Mistrz Koła/
GRZEGORZ KRUPIŃSKI    2
MARCIN GRYGA        3
ROMAN OKOŃ        4
TOMASZ JAKÓBICKI        5
KAMIL SZURYŃSKI        6
MACIEJ SAWICKI        7
TADEUSZ TROJANOWSKI    8
KAROL PYŻYNSKI        9
JAN KOWALCZYK        10
JÓZEFA BALAWANDER    11
RADOSŁAW LĘDZIŃSKI    12
JERZY NOWIK        13
PIOTR JARZYŃSKI        14
RYSZARD BARAŃSKI        15
STANISŁAW BRANDT        16
STANISŁAW BEDNAREK    17

Juniorzy:
WALDEMAR MIKUŁA        1
MIKOŁAJ JARZYŃSKI        2
SZYMON MUNDZIA        3

--------------------------------------------------------------

07.05.17 - Tyna Jezioro

GRZEGORZ KRUPIŃSKI    1
KAROL PYŻYNSKI        2
GRZEGORZ GRYGA        3
STANISŁAW BRANDT        4
RYSZARD BARAŃSKI        5
RADOSŁAW LĘDZIŃSKI    6
TOMASZ JAKÓBICKI        7
PIOTR JARZYŃSKI        8
JAN KOWALCZYK        9
JERZY NOWIK        10
KAMIL SZURYŃSKI        11
ROMAN OKOŃ        12
JÓZEFA BALAWANDER    13
MACIEJ SAWICKI        13
STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI    15
TADEUSZ TROJANOWSKI    16
JAN MICHALAK        17

Juniorzy:
WALDEMAR MIKUŁA        1
MIKOŁAJ JARZYŃSKI        2
SZYMON MUNDZIA        3

Zdobyte miejsce to jednocześnie zdobyte punkty.
Informacja o wynikach z 4 czerwca już wkrótce, wraz z nią przedstawię klasyfikację po 3 zawodach

v-ce Prezes ds. Sportu

W dniu 15 stycznia 2017 w budynku OSP w Gronowie Elbląskim, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym kole.

W zebraniu udział wzięło 30- stu członków.

Przewodniczącym zebrania większością głosów został wybrany Bartosz Nowak, zastępcą prowadzącego Grzegorz Gryga, sekretarzem Andrzej Pajewski.

Komisja Mandatowa, w składzie: Grzegorz Gryga i Robert Falkenberg, chwilę po godzinie 18-tej poddając analizie listę obecności ogłosiła, iż zebranie rozpocznie się w drugim terminie czyli o godzinie 18.15 tego samego dnia.

Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2016 oraz projektu planu działania na 2017 rok Komisja Mandatowa przedstawiła protokół o ważności obrad.

Na wniosek większości członków koła, poparty głosowaniem, ustalono iż wybory władz koła odbędą się w głosowaniach jawnych. Nad całością głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Łukasz Sobczak i Tomasz Sieński.

Po ustaleniu składu liczbowego władz i organów koła, w trakcie trwania obrad, komisja wyborcza, w składzie: Piotr Jarzyński i Radosław Dąbrowski, przyjmowała z sali zgłoszenia kandydatur na stanowisko Prezesa Koła, oraz członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wybory rozpoczęliśmy oczywiście od wyboru Prezesa Koła, Komisja wyborcza przedstawiła członkom zebrania dwie kandydatury które w wyniki głosowania uzyskały następujące ilości głosów:

Grzegorz Gryga – 23 głosy

Piotr Dąbrowski – 5 głosów

Prezesem Koła w kadencji 2017-2021 został wybrany kolega Grzegorz Gryga.

Po wyborach Prezesa, poddano pod głosowanie kandydatury na członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W wyniku głosowań wybrano:

Zarząd Koła w składzie:

Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg
Bartosz Nowak
Piotr Jarzyński
Ryszard Barański
Jan Kowalczyk

Komisję Rewizyjną w składzie:

Arkadiusz Zgliński
Grzegorz Krupiński
Mateusz Bukojemski

Sąd Koleżeński w składzie:

Artur Śmigowski
Stanisław Bednarek
Adam Joć

W dalszej części wyborów, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano delegatów na zjazd okręgowy:
Jan Kowalczyk
Grzegorz Gryga
Stanisław Gruszczyński
Piotr Dąbrowski
oraz wybrano zastępców delegatów na zjazd okręgowy:
Andrzej Pajewski
Robert Falkenberg

Ponadto członkowie koła podjęli decyzję o wyborze:

Opiekuna młodzieży - Rafał Mundzia i Rzecznika Dyscyplinarnego - Kamil Szuryński

Po wystąpieniu nowo wybranego Prezesa Koła sprawozdanie przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków, w składzie: Ryszard Barański i Andrzej Pajewski.

W głosowaniu jawnym na zakończenie obrad przyjęto plan działania na rok 2017, preliminarz budżetowy oraz uchwały i wnioski przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

Na tym obrady zakończono.

Po ukonstytuowaniu się, zarząd koła dokonał wyboru:

v-ce prezesa ds. sportu – Robert Falkenberg

sekretarza – Bartosz Nowak

skarbnika – Andrzej Pajewski

gospodarza – Piotr Jarzyński

Po dłuższym czasie oczekiwania dostaliśmy wyniki zawodów z 13.09 i 03.10, oto one:

13.09.2015 Krzewsk rzeka Balewka
1.Krupiński         Grzegorz      -6400
2.Gryga              Grzegorz      -6380
3.Kowalczyk        Stanisław    -6330
4.Gruszczyński    Stanisław    -4660
5.Barański           Ryszard       -4440
6.Nowak              Bartosz        -4080
7.Hanasik            Jan             -3650
8.Balawender       Józefa         -3560
9.Dąbrowski         Piotr            -3290
10.Nowik              Jerzy          -2930

Elbląg Bulwar Z.Augusta  3.10.2015
1.Gryga               Grzegorz     -9030
2.Krupiński           Grzegorz    -8700
3.Nowik                Jerzy         -5730
4.Nowak               Bartosz      -5550
5.Kowalczyk         Stanisław   -5310
6.Michalak            Jan            -4930
7.Hanasik              Jan           -4530
8.Balawender         Józefa       -4360
9.Barański              Ryszard    -4350
10.Dziubak             Janusz      -3860

Klasyfikacja końcowa Grand Prix w spławiku przedstawia się następująco:
1.Krupiński      Grzegorz   78 pkt
2.Kowalczyk    Stanisław  73
3.Nowak          Bartosz     68

Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji.
Zarząd
W dniu 31 maja 2015 na Bulwarze w zawodach spławikowych pierwsza 10-tka uczestników uzyskała następujące wyniki:
1.Nowik            Jerzy            -10680pkt.
2.Gryga             Grzegorz     -10600
3.Barański          Ryszard      - 8610
4.Pawlikowska    Patrycja      - 8410
5.Nowak             Bartosz       - 7150
6.Kowalczyk       Stanisław    - 6920
7.Krupiński         Grzegorz      - 6860
8.Hanasik             Jan              - 6600
9.Rutkowski        Stanisław     - 6190
10.Gruszczyński   Stanisław     - 6180

Klasyfikacja ogólna spławikowego Grand Prix Koła nr 20 po trzech zawodach przedstawia się następująco:
1.Kowalczyk           Stanisław          -54pkt.
2.Krukiński             Grzegorz           -53
3.Nowak                 Bartosz             -51
4.Hanasik               Jan                   -48
5.Nowik                  Jerzy                -47
6.Barański              Ryszard            -37
7.Sękielewski          Antoni              -33
8.Trojanowski          Tadeusz           -26
9.Rutkowski            Stanisław         -23
10.Balawender        Józefa             -22
     Juniorzy:
 1.Mundzia          Konrad                 -59
 2.Mundzia          Szumon               -58
 3.Pyżyński         Karol                   -18         
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W niedzielę (19 kwietnia) w godzinach 8:00 do 12:00 na Bulwarze Zygmunta Augusta odbyły się pierwsze w tym roku zawody spławikowe. W zawodach dopisała frekwencja i ryba, niestety mocno wiało. Zawody zgromadziły Seniorów i Juniorów z naszego koła. Łącznie zawodnicy z pierwszych 10 miejsc plus Juniorzy złapali ponad 150kg ryb.

Zapraszamy na stronę Galeria gdzie można zobaczyć zdjęcia z zawodów. (akt. dodano nowe zdjęcia)

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów dla miejsc od 1- 10 oraz Juniorów:

1.Kowalczyk     Stanisław          -19660 pkt.

 2.Krupiński       Grzegorz           -18310

 3.Nowak           Bartosz             -16440

 4.Hanasik         Jan                   -15300

 5.Trojanowski    Tadeusz            -14730

 6.Giedziun        Kamil                -13690

 7.Nowik            Jerzy                 -13020

 8.Napierstki      Jan                    -12650

 9.Brandt           Stanisław           -12140

10.Rutkowski     Stanisław           -11120

                JUNIORZY

 1.Mundzia        Konrad              -9070 pkt.

 2.Mundzia        Szymon            -6620

Wszystkim biorącym udział w zawodach serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy również na kolejne zawody które zostaną rozegrane na rzece Tyna.

Wszystkie nasze zawody są otwarte i uczestniczyć w nich może każdy członek naszego koła.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Koła PZW Gronowo Elbląskie

W sobotę (11 kwietnia) w godzinach 7:00 do 12:00 na wysokości Kobylej Kępy, na rzece Wisła Królewiecka odbyły się pierwsze w tym roku zawody spinningowe. W zawodach dopisała i frekwencja i pogoda. Zawody przeprowadzane były na żywej rybie z ustalonym limitem 30 sztuk i wymiarem minimalnym 18cm. Każda złowiona ryba to suma punktów: 50pkt za wymiar minimalny plus 20pkt za każdy dodatkowy centymetr.

Wygrana osoba do punktu pomiaru dostarczyła 23 ryby.

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów dla miejsc od 1- 10:

1. Falkenberg         Robert           --  2450 pkt

2. Hanasik              Jan                --     640  pkt

3. Felski                  Dariusz          --    610  pkt

4. Czuryło               Piotr               --    550  pkt

5. Komuniewski     Rafał               --    400  pkt

6. Joć                     Adam               --    390  pkt

7. Mundzia             Konrad            --    320  pkt

8. Nowak               Bartosz           --    260  pkt

9. Zgliński             Arkadiusz        --    140  pkt

10. Dąbrowski     Piotr                 --    100  pkt

Wszystkim biorącym udział w zawodach, i tym co zdobyli punkty i tym wracającym bez punktów, serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy również na kolejne zawody które zostaną rozegrane na rzece Tyna.

Wszystkie nasze zawody są otwarte i uczestniczyć w nich może każdy członek naszego koła.

Serdecznie zapraszamy i jeszcze raz gratulujemy.

Zarząd Koła PZW Gronowo Elbląskie